Overview
Ads (0)
PPC Keywords (0)
Organic Keywords (0)
Competitors (753)
Sub-Domains
monitorpodatkowy.pl
Paid Keywords
Keywords found: 0
#Competitors: 0
#Ad Copies: N/A
 
Organic Keywords
Keywords found: 0
#Competitors: 761
Average Position: N/A
 
PPC Overview
No Results Found
Organic Overview
Keywords (0) Position
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
View More »
Competitors (761) Keywords
twoja-firma.pl 1,562
bankier.pl 4,537
podatki.egospodarka.pl 647
vat.pl 504
e-podatnik.pl 245
pit.pl 849
podatki.pl 725
money.pl 5,081
e-rachunkowosc.pl 313
podatki.gazetaprawna.pl 346
View More »
Organic Listing Variations
1.
Kapitalizacja ciągle nie wystarcza – moment zaliczenia odsetek do ...
- [ Translate this page ]12 Sty 2009 ... Kapitalizacja odsetek, tj. dopisanie ich do kwoty głównej pożyczki ... W jego opinii kapitalizacja odsetek polega na doliczeniu ich wartości ...
2.
Umowa pożyczki – obowiązek podatkowy w PCC a miejsce wykonania ...
- [ Translate this page ]4 pkt 1 PCCU umowa pożyczki podlega podatkowi, jeżeli w dacie zawarcia ... pomiędzy K.P. zam. w J. a E. i N.H. zam. w USA zawarta została umowa pożyczki. ...
3.
Zaliczka na podatek dochodowy - Monitor Podatkowy [ www ...
- [ Translate this page ]Sąd podał, że w miesiącach marzec, maj i czerwiec 1999 r. podatnicy zaniżyli należne zaliczki na podatek dochodowy, co uzasadniało zdaniem organów ...
4.
Pojęcie winy w Kodeksie karnym skarbowym a odpowiedzialność ...
- [ Translate this page ]Pojęcie winy w Kodeksie karnym skarbowym a odpowiedzialność doradców podatkowych. Elżbieta Puławska. Znajdź inne teksty tego autora » ...
5.
Nowelizacja ustawy o kontroli skarbowej - Monitor Podatkowy [ www ...
- [ Translate this page ]Dnia 1.7.2002 r. weszła w życie ustawa z 7.6.2002 r. o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie ...
6.
Sprzedaż działek budowlanych - Monitor Podatkowy [ www ...
- [ Translate this page ]12 Sty 2009 ... Sprzedaż działek budowlanych. Wyrok WSA w Warszawie z 2.4.2008 r., III SA/Wa 45/08. Tekst pochodzi z numeru: 1/2009 ...
7.
Monitor Podatkowy [ www.MonitorPodatkowy.pl ]
- [ Translate this page ]Wnioski zostały uzupełnione o kopie faktur zakupu i korekt faktur zakupu samochodów, dokumenty przewozowe CMR (oryginały i kopie), listę samochodów objętych ...
8.
Dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia ...
- [ Translate this page ]Dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia - wybrane problemy interpretacyjne na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ...
9.
Zwrot akcyzy przy eksporcie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ...
- [ Translate this page ]Uznał bowiem, że w świetle § 5 rozporządzenia zwrot akcyzy w przypadku eksportu ... 2 ustawy o podatku akcyzowym do zwrotu akcyzy w związku z eksportem ...
10.
Ustalanie 30% sankcji VAT: błędy proceduralne nie muszą prowadzić ...
- [ Translate this page ]... Nowelizacja PIT i CIT – tabela porównawcza z komentarzem ... SERWIS Monitora Podatkowego 2/2008 Deloitte Doradztwo Podatkowe ... w Gdańsku złożyła deklarację VAT za marzec 2004 r., w której zawyżyła kwotę podatku do zwro
 
View More »
ascSort Ascending
descSort Descending
eqEquals...
!eqDoes Not Equal...
gtGreater Than...
gteqGreater Than or Equal To...
ltLess Than...
lteqLess Than or Equal To...
      And   Or
                
Sometimes you don’t know exactly what you are looking for in a Research data. That’s when our searching options may come handy.
The Domain Search
This search allows you to enter the domain name of the site you want to analyze. For example, you may enter “amazon.com” in the KeywordSpy search bar.

The Keyword Search
This will let you enter terms and key phrases in the search bar such as “send flowers”, “cover letters”, “keyword software,” and even a single broad term like “chocolate”.

The Ad Copy Search
This allows you to enter any texts or content included in an ad copy, whether the ones in ad copy headline or the ones in description lines. For example: “sunglasses”.
The Destination URL Search
This search allows you to enter the destination URL of the site that you want to analyze.

The destination URL is the address where a searcher is taken when an advertisement copy in search engines is clicked. Please take note that the destination URL differs from the display URL which appears at the bottom of advertisement copies.

Please be reminded to always include http:// at the beginning of your Destination URL search. For example: “http://www.proflowers.com”.

In addition, if you want to find all the ads that KeywordSpy indexed for a specific affiliate network e.g. Hydra Network. You should search in Destination URL the string lynxtrack.com.
Loading
  Loading...