Domain: utbdb.hig.se

Overview
Ads (0)
PPC Keywords (0)
Organic Keywords (0)
Competitors (1,064)
Sub-Domains
utbdb.hig.se
Paid Keywords
Keywords found: 0
#Competitors: 0
#Ad Copies: N/A
 
Organic Keywords
Keywords found: 0
#Competitors: 1,081
Average Position: N/A
 
PPC Overview
No Results Found
Organic Overview
Keywords (0) Position
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
View More »
Competitors (1,081) Keywords
sv.wikipedia.org 66,897
uppsatser.se 4,633
amazon.com 22,358,187
diva-portal.org 17,042
hig.se 538
ltu.se 1,637
dspace.mah.se:8080 1,794
edu.bth.se 175
kau.se 451
liu.se 1,461
View More »
Organic Listing Variations
1.
Ekonomprogrammet 180 högskolepoäng
- [ Translate this page ]Ekonomprogrammet är ett sammanhållet treårigt program. ... Ekonomprogrammet ger dig en utmärkt grund för anställning i näringslivet, för att ...
2.
Skriva för att lära A 7,5 högskolepoäng
- [ Translate this page ]Skriva för att lära A 7,5 högskolepoäng. Kursen vänder sig till alla som vill utveckla förmågan att uttrycka sig i text, framförallt i kombination med ...
3.
Omvårdnad vid Parkinson och stroke A 7,5 högskolepoäng
- [ Translate this page ]Kursen vänder sig till Dig som vill skaffa kunskap i grundläggande omvårdnad vid Parkinson och stroke. Kunskaperna ska leda till praktiska färdigheter samt ...
4.
Ekonomisk styrning och analys A 7,5 högskolepoäng
- [ Translate this page ]Ekonomisk styrning och analys A 7,5 högskolepoäng. A2 Målet med kursen är att ge förståelse för grundläggande begrepp och modeller inom ...
5.
Mobil positionering B 5 poäng
- [ Translate this page ]Mobil positionering B 5 poäng 2006/2007. Kursen syftar till att ge kunskaper om hur geografiskt relaterad information kan hanteras i realtid samt olika ...
6.
Objektorienterad programmering 1 B 7,5 högskolepoäng
- [ Translate this page ]Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med kursen Java Application B eller Introduktion till objektorienterad programmering B. Behörighetskrav: ...
7.
Grundläggande psykoterapiutbildning, steg 1 D 45 högskolepoäng
- [ Translate this page ]Grundläggande psykoterapiutbildning, steg 1 D 45 högskolepoäng. Utbildningens syfte är att ge varje kursdeltagare ett användbart förhållningssätt i mötet ...
8.
Högskoleutbildning inom teknik, inriktning styr- och reglerteknik ...
- [ Translate this page ]För de allt mer specialiserade system som karaktäriserar dagens industriella marknader är kunskap om styr- och reglerteknik viktiga. ...
9.
Microwave Engineering I C 7 credits
Microwave Engineering I C 7 credits 2006/2007. The aim of the course is to give knowledge and comprehension of the theoretical basis of microwave ...
10.
Filmvetenskap B 30 högskolepoäng
- [ Translate this page ]Filmvetenskap B 30 högskolepoäng. Kursens syfte är att genom punktnedslag fördjupa den grundläggande orientering i filmhistoria, filmanalys och filmteori ...
 
View More »
ascSort Ascending
descSort Descending
eqEquals...
!eqDoes Not Equal...
gtGreater Than...
gteqGreater Than or Equal To...
ltLess Than...
lteqLess Than or Equal To...
      And   Or
                
Sometimes you don’t know exactly what you are looking for in a Research data. That’s when our searching options may come handy.
The Domain Search
This search allows you to enter the domain name of the site you want to analyze. For example, you may enter “amazon.com” in the KeywordSpy search bar.

The Keyword Search
This will let you enter terms and key phrases in the search bar such as “send flowers”, “cover letters”, “keyword software,” and even a single broad term like “chocolate”.

The Ad Copy Search
This allows you to enter any texts or content included in an ad copy, whether the ones in ad copy headline or the ones in description lines. For example: “sunglasses”.
The Destination URL Search
This search allows you to enter the destination URL of the site that you want to analyze.

The destination URL is the address where a searcher is taken when an advertisement copy in search engines is clicked. Please take note that the destination URL differs from the display URL which appears at the bottom of advertisement copies.

Please be reminded to always include http:// at the beginning of your Destination URL search. For example: “http://www.proflowers.com”.

In addition, if you want to find all the ads that KeywordSpy indexed for a specific affiliate network e.g. Hydra Network. You should search in Destination URL the string lynxtrack.com.
Loading
  Loading...