Domain: mwakasege.org

Overview
Ads (0)
PPC Keywords (0)
Organic Keywords (9)
Competitors (479)
Sub-Domains
mwakasege.org
Paid Keywords
Keywords found: 0
#Competitors: 0
#Ad Copies: N/A
 
Organic Keywords
Keywords found: 9
#Competitors: 497
Average Position: N/A
 
PPC Overview
No Results Found
Organic Listing Variations
1.
Uchumi wa ufalme wa mbinguni
Kuwa, ingawa tumezaliwa mara ya pili na kuingizwa katika ufalme wa Mungu – tulikuwa bado tunategemea utaratibu wa uchumi wa duniani badala ya kutumia na ...
2.
Ripoti Semina ya Kigoma - Julai 2003
Si wakristo wengi walio na hamu ya kupokea nguvu za Roho Mtakatifu. ... Akitaka tujue ya kuwa katika Roho Mtakatifu kuna kupokea. ...
3.
Barua ya March 2002
Je! unajua ni hali gani tungekuwa nayo kama Kristo asingekuwa amefufuka? Umewahi kutulia angalau kwa muda mfupi ukatafakari juu ya swali hili? ...
4.
Yohana 21:17 Yesu akamwambia "Lisha Kondoo Zangu".
Christopher & Diana Mwakasege P. O. Box 2166, Arusha, TANZANIA. Phone: +255-27-2504289. Fax: +255-27-2504289. Email: tasoet@nexusdigital.co.tz ...
5.
 
6.
 
7.
 
8.
 
9.
 
10.
 
 
View More »
ascSort Ascending
descSort Descending
eqEquals...
!eqDoes Not Equal...
gtGreater Than...
gteqGreater Than or Equal To...
ltLess Than...
lteqLess Than or Equal To...
      And   Or
                
Sometimes you don’t know exactly what you are looking for in a Research data. That’s when our searching options may come handy.
The Domain Search
This search allows you to enter the domain name of the site you want to analyze. For example, you may enter “amazon.com” in the KeywordSpy search bar.

The Keyword Search
This will let you enter terms and key phrases in the search bar such as “send flowers”, “cover letters”, “keyword software,” and even a single broad term like “chocolate”.

The Ad Copy Search
This allows you to enter any texts or content included in an ad copy, whether the ones in ad copy headline or the ones in description lines. For example: “sunglasses”.
The Destination URL Search
This search allows you to enter the destination URL of the site that you want to analyze.

The destination URL is the address where a searcher is taken when an advertisement copy in search engines is clicked. Please take note that the destination URL differs from the display URL which appears at the bottom of advertisement copies.

Please be reminded to always include http:// at the beginning of your Destination URL search. For example: “http://www.proflowers.com”.

In addition, if you want to find all the ads that KeywordSpy indexed for a specific affiliate network e.g. Hydra Network. You should search in Destination URL the string lynxtrack.com.
Loading
  Loading...